JOR & JOR, s.r.o
 

Vnitrostátní autodoprava a zasilatelství

Přestože se naše společnost zaměřuje především na mezinárodní přepravu a zasilatelství, rádi Vám zajistíme také přepravy zboží v rámci naší republiky. Stejně jako u ostatních přeprav preferujeme smluvní cenu za přepravu dle jejího charakteru (množství zboží, vzdálenost, počet vykládek atd.).

Kusové zásilky

Kusovými zásilkami jsou zásilky, které zaberou pouze část ložné plochy vozidla (paleta, kartony, svazky atd.). Nejběžnějším způsobem stanovení ceny za přepravu kusové zásilky je dohodnout cenu smluvní, která je závislá na velikosti zakázky (váha, objem), požadovaném termínu doručení (expresní nebo běžná přeprava), vzdálenosti místa určení, včasném avizování přepravy (aby bylo možné zajistit odvoz více zakázek současně) atd. Smluvní cena zahrnuje většinou veškeré poplatky hrazené v průběhu přepravy, daně, mýtné, dálniční poplatky, pojištění nákladu dle úmluvy CMR atd. a je tedy fixní. Samostatně se mohou přefakturovat např. celní poplatky apod.

Celovozové zásilky

Celovozové zásilky jsou zásilky, které vytíží celé vozidlo. To je tedy k dispozici pouze pro Vaši firmu. Zde je zpravidla možné domluvit také smluvní cenu za přepravu jako v případě kusových zásilek nebo v případě, že máte zájem pronajmout si celé vozidlo pro své zboží např. pro více vykládek, vytížení v obou směrech ("kolečko") a pod., je možné dohodnout také smluvní sazbu za ujetý km + čekání apod.

© created by OFFAXIS s.r.o.
All rights reserved.